Praca dla opiekunów/opiekunek

17 maja 2019

Lubisz pracę przy osobach starszych, które wymagających wsparcia innych osób w wypełnianiu codziennych obowiązków? To praca idealna dla Ciebie!

Poszukujemy opiekunów/opiekunek do świadczenia usług opiekuńczych w domach osób niesamodzielnych. Zakres obowiązków jest ustalany indywidualnie pod każdą osobę niesamodzielną. Usługi świadczone są zarówno w dni powszednie jak i soboty, niedziele i święta. Usługi świadczone będą w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław”. Projekt realizowany będzie do 31.12.2019 r.

Zapraszamy osoby, które posiadają kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej lub posiadasz doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyły minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej.