Oferta zatrudnienia

10 czerwca 2019

Zapraszamy serdecznie osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia jako opiekun/opiekunka osób niesamodzielnych do pracy na terenie gminy Gniewkowo. Praca odbywać się będzie w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej, w dni powszednie oraz soboty, niedziele i święta. Wymagamy od osób zainteresowanych pracą posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej lub osoby posiadające doświadczenie w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi i mające minimum 80 h szkolenie w tym pierwszą pomoc.

Zapraszamy do kontaktu z Fundacją Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław, tel. (52) 357 62 15 lub Centrum Usług Środowiskowych 722 156 677.