Potrzebujesz opieki? Zgłoś się do projektu

2 września 2019

Przypominamy, że cały czas można zgłaszać zapotrzebowania na opiekę w projekcie pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze
w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim”
.

Merytoryczny zakres świadczonych usług opiekuńczych 
a) Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych:
– czynności żywieniowe;
– czynności gospodarcze;
– czynności organizacyjne;
– inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb osoby starszej.
b) Opieka higieniczna:
– czynności pielęgnacyjne;
– zmiana bielizny osobistej i pościelowej;
– słanie łóżka;
– inne czynności wynikające z uzasadnionych indywidualnych potrzeb osoby starszej.
c) Zapewnienie kontaktów z otoczeniem:
– ułatwianie kontaktu z rodziną i środowiskiem lokalnym;
– organizacja wyjść z mieszkania;
– pomoc w zaspokajaniu potrzeb duchowych, w tym religijnych;
– pomoc w zaspokojeniu potrzeb kulturalno – sportowo – rekreacyjnych;
– inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb osoby starszej.
d) Usługi treningowe w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.
e) Pielęgnacja zalecona przez lekarza na poziomie, nie objętym zakresem usług specjalistycznych.
– czynności pielęgnacyjne;
– podawanie leków;
– mierzenie temperatury, ciśnienia, poziomu cukru itp.;
– inne czynności wynikające z indywidualnych zaleceń lekarskich.

Zapraszamy do kontaktu:

CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH
Pracownik specjalistyczny: Małgorzata Pospieszyńska
ul. Kolejowa 24, 63-800 Gostyń
tel. 601 066 070

Pracownik specjalistyczny: Tomasz Gross
Prestige Cars Auto Handel, ul. Malinowa 6
62-200 Piekary – Gniezno
tel. 606 441 840