Zapewniamy opiekę osobom niesamodzielnym…

22 lipca 2019

Celem projektu jest zapewnienie osobom niesamodzielnym zamieszkującym powiat żniński łatwiejszego dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług opiekuńczych, a także wsparcie procesu aktywizacji społeczno-zawodowej, poprzez działania Centrum Usług Środowiskowych. 
Powyższy cel osiągnięty zostanie poprzez:
1. Świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych, w tym poprzez podmioty ekonomii społecznej.
2. Działalność CUŚ w zakresie usług wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
3. Wspieranie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.
Wsparcie obejmuje osoby zamieszkujące w rozumieniu KC na terenie powiatu żnińskiego:
1. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
2. Osoby ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności z obszarów zdegradowanych, w tym objętych rewitalizacją.
3. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych).

Dyżury Kierownika Centrum Usług Środowiskowych w terminach:
Wtorek: 8.00 – 11.00
Środa: 11.00 – 14.00
Czwartek: 14.00 – 16.00

BIURO PROJEKTU
Kierownik Centrum Usług Środowiskowych
Krystyna Leśniewska –  tel. 602-790-291
Adres: Plac Działowy 6, 88-400 Żnin