Trwa rekrutacja w projekcie …

18 lutego 2019

Fundacja Ekspert – Kujawy wraz ze Spółdzielnią Socjalną „PROSPOŁECZNA” z Zabrza oraz z Fundacją „WIĘCEJ Z Życia” z Wągrowca realizuje projekt pn.: „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach i powiecie gliwickim”.

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 18 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych/asystenckich na terenie miasta Gliwic i powiatu gliwickiego w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.

Aktualnie trwa rekrutacja. Do projektu poszukujemy osób niesamodzielnych:

  • zamieszkujących na terenie miasta Gliwic i powiatu gliwickiego,
  • zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Dane kontaktowe:

Fundacja Ekspert-Kujawy,                                      

Dworcowa 65,

88-100 Inowrocław,                                                 

tel. (52) 35 76 215,                                                   

Spółdzielnia Socjalna „PROSPOŁECZNA”

Plac Dworcowy 7

41-800 Zabrze

tel.: 663-128-290  lub  663-128-296

Fundacja „WIĘCEJ Z ŻYCIA”

Osiedle przy Skrzyżowaniu Rzek 1A/6

62-100 Wągrowiec

tel.: 506-507-193  lub  798-620-488