Projekt powoli dobiega końca…

16 grudnia 2019

Projekt „Pogodna Jesień w powiecie żnińskim”
powoli dobiega końca…

Pomocą zostały objęte osoby niesamodzielne potrzebujące pomocy,
m.in pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna, czynności związane z utrzymaniem higieny otoczenia, bieżące czynności organizacyjne (ustalanie wizyt lekarskich, załatwianie spraw urzędowych itp) oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem (organizacja wyjść z mieszkania, pomoc w zaspakajaniu potrzeb duchowych w tym religijnych, inicjowanie i ułatwianie kontaktu
z rodziną i środowiskiem lokalnym)