Dzisiaj kończy się projekt…

31 grudnia 2019

Dzisiaj kończy się projekt
„Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim”

Do projektu przyjęto łącznie 122 osób – 86 kobiet i 36 mężczyzn, w tym 45 kobiet i 20 mężczyzn to osoby niepełnosprawne.

Opiekę w czasie projektu sprawowało 24 opiekunów/ek (22K i 2 M), którzy zostali zatrudnieni w ramach projektu. Zakres obowiązków wykonywanych przez opiekunki/ów obejmował:

  • Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (m.in. dostarczenie lub przyrządzenie (minimum jednego gorącego posiłku w ciągu dnia) posiłków zgodnie z zasadami higieny oraz uwzględnieniem odpowiedniej diety, a w razie konieczności pomoc w spożywaniu posiłków itd.)
  • Opieka higieniczna (m.in. toaleta całego ciała (kąpiel, mycie głowy, czesanie, strzyżenie, obcinanie paznokci, golenie, natłuszczanie ciała itd.)
  • Czynności związane z utrzymywaniem higieny otoczenia (m.in. wietrzenie pomieszczeń;pranie odzieży lub pościeli (w tym zanoszenie i odnoszenie do pralni), niezbędne prasowanie;robienie zakupów lub pomoc w ich dokonywaniu (żywność, środki czystości, prasa itp.) oraz dostarczanie ich podopiecznemu)
  • Bieżące czynności organizacyjne (m.in. ustalenie wizyt lekarskich i towarzyszenie w nich, jeżeli zachodzi taka potrzeba, załatwienie spraw urzędowych lub towarzyszenie podczas wizyt w urzędach i instytucjach;
  • Zapewnienie kontaktu z otoczeniem (m.in. inicjowanie i ułatwianie kontaktu z rodziną i środowiskiem lokalnym; organizacja wyjść z mieszkania;pomoc w zaspokajaniu potrzeb duchowych w tym religijnych)

W okresie trwania projektu zrealizowano zarówno opiekę w dni powszednie w wymiarze 37.639,5 godzin (do września) jak i w godzinach nocnych, soboty, niedziele i święta w wymiarze 8.279,5 godzin (do września). Realizowaliśmy również specjalistyczne usługi opiekuńcze, którymi objęliśmy 26 osób w tym 16K i 10M. Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmowały fizjoterapię oraz logopedię w wymiarze 2.432,5 godzin łącznie. Pomoc obejmowała nie tylko usługi opiekuńcze, ale również dwa szkolenia dla Opiekunów Faktycznych.

Wszystkie działania podejmowane w projekcie były realizowane zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

W projekcie przewidziano wypożyczenie sprzętu ułatwiającego samodzielne funkcjonowanie. Często nasi podopieczni potrzebowali: łóżek rehabilitacyjnych, materaców przeciwodleżynowych, misek pneumatycznych do mycia głowy itp.   

Mamy ogromną nadzieję, że wszyscy nasi uczestnicy są bardzo zadowoleni z usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych sprawowanych w ramach projektu! 

Wszystkim osobom zaangażowanym w projekt
BARDZO DZIĘKUJEMY! 

„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski
o drugiego człowieka”

Bliska ręce pomocnych dłoni starszej opieki domowej. Premium Zdjęcia

Dziękujemy za udział w projekcie