Należysz do osób niesamodzielnych? Zgłoś się do projektu!

29 listopada 2019

Należysz do osób niesamodzielnych? Zamieszkujesz tereny powiatu gostyńskiego i gnieźnieńskiego? Chciałbyś uzyskać pomoc polegającą na:

  • zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  • opiece higienicznej,
  • zapewnieniu kontaktu z rodziną i środowiskiem lokalnym,
  • usługach treningowych w zakresie uczenia się i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
  • pielęgnacji zaleconej przez lekarza na poziomie nie objętym zakresem usług specjalistycznych,
  • specjalistycznych usługach opiekuńczych w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r.

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na powyższe zagadnienia, koniecznie zgłoś się do projektu „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim”.

CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH
– GOSTYŃ
Pracownik specjalistyczny: Małgorzata Pospieszyńska
ul. Kolejowa 24, 63-800 Gostyń
tel. 601-066-070

CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH
– GNIEZNO

Pracownik specjalistyczny: Tomasz Gross
Prestige Cars Auto Handel, ul. Malinowa 6
62-200 Piekary – Gniezno
tel. 606-441-840