Poszukujemy opiekunów faktycznych

9 września 2019

Opiekujesz się osobą niesamodzielną
albo chcesz się taką osobą opiekować?

Jeśli tak – zapraszamy do udziału w naszym projekcie,

Fundacja Ekspert-Kujawy realizuje projekt pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim”, który ma  na celu zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych.

Poszukujemy 20 osób na szkolenie dla opiekunów faktycznych
w Gostyniu oraz 10 osób w Gnieźnie.

W ramach projektu jako OPIEKUN FAKTYCZNY otrzymasz:

  • 40-godzinne szkolenie teoretyczno-praktyczne zwiększające umiejętność w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi,
  • poradnictwo indywidualne (m.in. psychologiczne, prawne, rehabilitacyjne, medyczne) – pomoc w uzyskiwaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia
  • sfinansowaną usługę opiekuńczą w celu umożliwienia funkcjonowania społecznego, m.in. poprzez udział w szkoleniach i doradztwie.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie
– zapraszamy do kontaktu:

Fundacja Ekspert-Kujawy – tel. (52) 357 – 62 – 15

Spółdzielnia Socjalna „ARKA” Gostyń
ul. Kolejowa 24, 63-800 Gostyń
tel. 601-066-070e-mail: spoldzielniasocjalnaarka@gmail.com 

Prestige Cars Auto Handel
ul. Malinowa 6, 62-200 Piekary – Gniezno
tel. 606-441-840