Czekamy na zgłoszenia

2 sierpnia 2019

Czekamy na zgłoszenia opiekunów faktycznych na szkolenie, mające na celu podniesienia ich wiedzy  i umiejętności w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną. Program szkolenia będzie dostosowany do specyfiki i potrzeb opiekuna, który sprawuje opieką nad osobą z konkretnym typem niesamodzielności. Planujemy zorganizować 40 godzinne szkolenie teoretyczno – praktyczne. Zapewnimy również opiekunom faktycznym uczestniczącym w projekcie poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych oraz w zakresie poruszania się po rynku pracy.

Więcej informacji można uzyskać w Fundacji Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław, tel. 52 357-62-15.