Organizujemy bezpłatne szkolenie w ramach projektu

13 sierpnia 2019

Prowadzimy rekrutację na szkolenie, które oferuje wsparcie Opiekunom faktycznym – osób niesamodzielnych z obszaru miasta i gminy Inowrocław, niebędącymi opiekunami zawodowymi, niepobierającymi wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny. Będą to osoby potrzebujące podniesienia swoich kompetencji w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. Zapraszamy do kontaktu.