Dołącz do naszego projektu

10 października 2019

Uprzejmie informujemy, że cały czas prowadzimy rekrutację osób biernych zawodowo, które dodatkowo są osobami niepełnosprawnymi i/lub korzystającymi z OPS. Dla osób spełniających powyższe kryteria mamy przewidziany darmowy udział w projekcie. A w ramach tego udziału oferujemy różnego rodzaju formy wsparcia. Planujemy przede wszystkim realizację szkoleń. Uczestnicy skorzystają z form wsparcia, które mają za zadanie zaktywizować ich społecznie i zawodowo.