Cały czas poszukujemy osób do udziału w projekcie

11 stycznia 2018

W ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław” poszukujemy osób wymagających wsparcia w wykonywaniu codziennych obowiązków. Świadczymy usługi opiekuńcze w domach osób niesamodzielnych w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.

W ramach projektu świadczymy usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych. Sprowadzają się m.in. one do:

  • pomocy w zaspokajaniu ich codziennych potrzeb życiowych,
  • opieki higienicznej,
  • zapewnienia kontaktu z rodziną i środowiskiem lokalnym,
  • usług treningowych w zakresie uczenia się i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
  • pielęgnacji zaleconej przez lekarza na poziomie nie objętym zakresem usług specjalistycznych,
  • specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r.

Zapraszamy do kontaktu!