Potrzebujesz opieki ? Jesteś osobą niesamodzielną? Zgłoś się do projektu!

23 października 2019

Fundacja Ekspert-Kujawy realizuje projekt pn.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim”, który ma  na celu zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych.

Merytoryczny zakres świadczonych usług opiekuńczych
a) Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych:
– czynności żywieniowe
czynności gospodarcze;
– czynności organizacyjne;
– inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb osoby starszej.
b) Opieka higieniczna:
– czynności pielęgnacyjne;
– zmiana bielizny osobistej i pościelowej;
– słanie łóżka;
– inne czynności wynikające z uzasadnionych indywidualnych potrzeb osoby starszej.
c) Zapewnienie kontaktów z otoczeniem:
– ułatwianie kontaktu z rodziną i środowiskiem lokalnym;
– organizacja wyjść z mieszkania;
– pomoc w zaspokajaniu potrzeb duchowych, w tym religijnych;
– pomoc w zaspokojeniu potrzeb kulturalno – sportowo – rekreacyjnych
– inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb osoby starszej.
d) Usługi treningowe w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.
e) Pielęgnacja zalecona przez lekarza na poziomie, nie objętym zakresem usług specjalistycznych.
– czynności pielęgnacyjne;
– podawanie leków;
– mierzenie temperatury, ciśnienia, poziomu cukru itp.;
– inne czynności wynikające z indywidualnych zaleceń lekarskich.

Do projektu poszukujemy osób niesamodzielnych, które:

  • Należą do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

Zamieszkują tereny powiatu gostyńskiego i gnieźnieńskiego.

Punkty informacyjne i rekrutacyjne projektu mieszczą się w Centrum Usług Środowiskowych w Gnieźnie i Gostyniu :

Spółdzielnia Socjalna „Arka”,
ul. Kolejowa 24,
63-300 Gostyń

Prestige Cars Auto Handel
ul. Malinowa 6
62-200 Piekary – Gniezno