Rozpoczęliśmy indywidualne poradnictwo

16 października 2019

W ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław” realizowaliśmy szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych. Uczestnicy także mają przewidziany udział w indywidualnym poradnictwie. Zgodnie z oczekiwaniami i zapotrzebowaniem uczestnicy zdecydowali się na poradnictwo psychologiczne, prawne i rehabilitacyjne.