Jesteśmy w trakcie poradnictwa

23 października 2019

Uczestnicy projektu „Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław” są w trakcie odbywania indywidualnego poradnictwa. Uczestnicy zadeklarowali, że chcą skorzystać z indywidualnego poradnictwa prawnego, psychologicznego, rehabilitacyjnego. Do współpracy zaprosiliśmy, więc specjalistów wyżej wymienionych dziedzin. Na podstawie wcześniejszych rozmów z uczestnikami zostały wybrane dziedziny jakimi są najbardziej zainteresowani.