Zapraszamy osoby niesamodzielne do udziału w projekcie!

10 lutego 2020

W ramach projektu „Pogodna Jesień Życia. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim” oferujemy opiekę nad osobami niesamodzielnymi w dni powszednie, soboty, niedziele, święta oraz w godzinach nocnych.
Zakres świadczonych usług opiekuńczych obejmuje:
a) Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych:
– czynności żywieniowe;
– czynności gospodarcze;
– czynności organizacyjne;
– inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb osoby starszej.
b) Opieka higieniczna:
– czynności pielęgnacyjne;
– zmiana bielizny osobistej i pościelowej;
– słanie łóżka;
– inne czynności wynikające z uzasadnionych indywidualnych potrzeb osoby starszej.
c) Zapewnienie kontaktów z otoczeniem:
– ułatwianie kontaktu z rodziną i środowiskiem lokalnym;
– organizacja wyjść z mieszkania;
– pomoc w zaspokajaniu potrzeb duchowych, w tym religijnych;
– pomoc w zaspokojeniu potrzeb kulturalno – sportowo – rekreacyjnych;
– inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb osoby starszej.
d) Usługi treningowe w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.
e) Pielęgnacja zalecona przez lekarza na poziomie, nie objętym zakresem usług specjalistycznych.
– czynności pielęgnacyjne;
– podawanie leków;
– mierzenie temperatury, ciśnienia, poziomu cukru itp.;
– inne czynności wynikające z indywidualnych zaleceń lekarskich.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y usługami opiekuńczymi zadzwoń lub zgłoś się bezpośrednio do Centrum Usług Środowiskowych 
w Gnieźnie: Prestige Cars Auto Handel, ul. Malinowa 6, 62-200 Piekary-Gniezno, tel. 606 441 840
w Gostyniu: Spółdzielnia Socjalna „Arka”, ul. Kolejowa 24, 63-800 Gostyń, tel. 601 066 070