Oferujemy usługi opiekuńcze

10 lipca 2019

Jesteśmy w trakcie realizacji projektu „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo”, w ramach którego świadczymy usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze. Usługi te odbywają się w domach osób niesamodzielnych, zarówno w dni powszednie jak i soboty, niedziele i święta. Do pracy zaangażowane są opiekunki, które posiadają kwalifikacje do wykonywania tego typu usług.