Zgłoszenia cały czas do nas napływają

19 sierpnia 2019

Przypominamy o tym, że realizujemy projekt „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie cały czas mogą składać formularze zgłoszeniowe. Aby zostać uczestnikiem projektu należy spełniać nasze wymagania, a mianowicie należeć do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób niesamodzielnych, zamieszkujących tereny gminy Gniewkowo. Widzimy ogromne zapotrzebowanie i zainteresowanie naszym usługami, dlatego też można zgłaszać się do Fundacji Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. (52) 357 62 15 lub Centrum Usług Środowiskowych 722 156 677.