Kilka słów o projekcie

1 października 2019

Chcielibyśmy Państwu przybliżyć ofertę naszych usług, które świadczymy w ramach projektu „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo”. Zapewniamy uczestnikom projektu usługi w zakresie opieki higienicznej oraz pomoc w wypełnianiu codziennych obowiązków, a osobom, które tego wymagają gwarantujemy usługi treningowe w zakresie uczenia się i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. Z kolei w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych zapewniamy pielęgnację zaleconą przez lekarza na poziomie nie objętym zakresem usług .