Opieka dla osób niesamodzielnych w ramach projektu

15 października 2019

Fundacja Ekspert-Kujawy pragnie poinformować, że cały czas przyjmuje formularze zgłoszeniowe do objęcia usługami opiekuńczymi/specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Projekt pn. „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo” daje możliwość objęcia usługami osoby niesamodzielne, które ze względu na swój stan zdrowia i/lub wiek wymagają pomocy innych osób. Za usługi pobieramy częściową odpłatność w zależności od dochodu jaki przypada na osobę niesamodzielną w przypadku, gdy mieszka samotnie lub w rodzinie wtedy dochód liczony jest wszystkich osób mieszkających z osobą niesamodzielną. Więcej informacji udzielamy w Fundacji Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. (52) 357 62 15 lub Centrum Usług Środowiskowych 722 156 677.