Trwałość projektu

31 grudnia 2018

bez-tytulu

Fundacja Ekspert- Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu, informuje, że dnia 31.12.2018 skończyła się realizacja projektu „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim”. Projekt adresowany był dla osób niesamodzielnych, realizowany w okresie od 01.09.2016 do 31.12.2018 roku. W projekcie planowano utworzenie 20 miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych utworzonych w ramach projektu, ostatecznie zaangażowano 29 opiekunek.

W celu zapewnienia zachowania trwałości miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych po zakończeniu jego, w okresie 28 miesięcy tj. do 30.04.2021 Fundacja Ekspert-Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu, informuje, że jest gotowa do świadczenia usługi o zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach proj. i podobnej jakości, tj. do świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi świadczone będą po cenach komercyjnych.

W przypadku zainteresowania możliwością skorzystania z usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie powiatu gnieźnieńskiego i gostyńskiego, zachęcamy do kontaktu z Fundacją Ekspert-Kujawy:

Tel. 52/357 62 15