Informacje na temat teleopieki

19 lutego 2020

Informujemy, że w ramach projektu pn.: „Pogodna Jesień Życia. Usługi opiekuńcze w powiecie gostyńskim i gnieźnieńskim” oferujemy naszym podopieczny możliwość skorzystania z teleopieki – narzędzia wspierającego osoby niesamodzielne. Oferujemy świadczenie usługi opiekuńczej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ma ona charakter usługi niestacjonarnej, która jest świadczona jako uzupełnienie wsparcia dla podopiecznego podczas nieobecności asystenta lub opiekuna, podczas okresu zaostrzeń chorobowych, dla podopiecznych, którzy zmieniają miejsce swojego pobytu lub są narażeni na nagłe pogorszenie stanu zdrowia. Więcej informacji można uzyskać w Centrum Usług Środowiskowych w Gnieźnie i Gostyniu.

CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH
– GOSTYŃ
Pracownik specjalistyczny: Małgorzata Pospieszyńska
ul. Kolejowa 24, 63-800 Gostyń
tel. 601-066-070

CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH
– GNIEZNO

Pracownik specjalistyczny: Tomasz Gross
Prestige Cars Auto Handel, ul. Malinowa 6
62-200 Piekary – Gniezno
tel. 606-441-840