Beneficjenci

10 stycznia 2019

Beneficjenci:

Liderem projektu/Beneficjentem jest:

Spółdzielnia Socjalna „PROSPOŁECZNA”

Plac Dworcowy 7, 41-800 Zabrze

NIP: 6482778846

REGON: 365180500

e-mail: piotr_bak@wp.pl

Pracownicy specjalistyczni – osoby do kontaktu:

Pani Sabina Schwedka – 503-737-190

Pani Iwona Kłopeć –  696-631-838

Partner:

Fundacja „Więcej z Życia”

Osiedle przy Skrzyżowaniu Rzek 1A/6

62-100 Wągrowiec

NIP: 6312644845

REGON: 242854329

tel.: 506-507-193

e-mail: doradztwo.robertlorczyk@wp.pl

Partner:

Fundacja Ekspert – Kujawy

Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław

NIP: 5562417498

REGON: 09295667

tel.: (52) 357-62-15

www.fundacja.ekspert-kujawy.pl