Zapraszamy do skorzystania z usług asystenckich!

11 grudnia 2020

Przypominamy  o możliwości skorzystania z usług asystenckich w projekcie „Pogodna Jesień Życia w Bytomiu”.Wsparcie adresowane jest dla osób niesamodzielnych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkujących teren Bytomia. Wszystkie osoby potrzebujące wsparcia zachęcamy do skorzystania z pomocy i prosimy o kontakt pod numerem tel. 605-967-017.

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)