Poradnictwo dla Opiekunów Faktycznych!

30 grudnia 2020

Informujemy iż w grudniu ruszyło poradnictwo dla 30 Opiekunów Faktycznych.Skorzystali oni z pomocy pracownika socjalnego.W kolejnym miesiącu będą mogli oni również uzyskać porady od rehabilitantki, mediatora rodzinnego czy też pielęgniarki.

Wszystkie osoby potrzebujące wsparcia zachęcamy do skorzystania z pomocy i prosimy o kontakt pod numerem tel. 605-967-017.

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)