Wsparcie dla opiekunów faktycznych. Zapraszamy do udziału w projekcie …

26 listopada 2020

Lider projektu – Spółdzielnia Socjalna „PROSPOŁECZNA” oraz Partnerzy projektu zapraszają do udziału w projekcie.

W ramach zadania 4 „Wsparcie opiekunów faktycznych i usług sąsiedzkich” zapraszamy opiekunów faktycznych do skorzystania z udziału w projekcie, w tym do udziału w indywidualnym poradnictwie dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.
Zapewnimy 30 opiekunom faktycznym uczestniczącym w projekcie poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia. Porady udzielać będą m.in. lekarze, psycholodzy, rehabilitanci, prawnicy. Zakładamy przeciętnie po 8 godzin wsparcia na każdego opiekuna faktycznego.

Informacje dostępne są w Centrum Usług Opiekuńczych przy ul. Wolności 161 w Zabrzu lub telefonicznie u pracowników specjalistycznych: 663-128-290 lub 663-128-296.