Wolne miejsca w projekcie zapraszamy ….

8 grudnia 2020

Spółdzielnia Socjalna „PROSPOŁECZNA” wraz z Partnerami Fundacją Ekspert-Kujawy oraz Fundacją „Więcej z Życia” zaprasza do udziału w projekcie.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług, które oferujemy w ramach projektu tj.: usług  opiekuńczych, specjalistycznych, asystenckich oraz wsparcie dla opiekunów faktycznych na terenie miasta Zabrze serdecznie zapraszamy do kontaktu osobistego z pracownikami specjalistycznymi w Centrum Usług Opiekuńczych przy ul. Wolności 161 w Zabrzu bądź do kontaktu z pracownikami specjalistycznymi pod tel.: 663-128-290 lub 663-128-296 bądź do biura projektu przy ul. Plac Dworcowy 7 w Zabrzu.