Wynajem sprzętu w projekcie

4 stycznia 2021

Przypominamy o możliwości skorzystania z wynajmowanego sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do opieki nad osobą niesamodzielną lub sprzyjającego zwiększeniu samodzielności dla naszych uczestników projektu. Wypożyczamy sprzęt, który ma służyć w miarę możliwości, samodzielnemu funkcjonowaniu, w tym działań zwiększających mobilność, autonomię, bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020