Zachowanie trwałości w projekcie

31 marca 2021

Lider projektu tj. Spółdzielnia Socjalna „PROSPOŁECZNA” z siedzibą w Zabrzu informuje, że dnia 31.03.2021 r. zakończyła realizację  projektu „Pogodna Jesień Życia Gliwicach i powiecie gliwickim”.  

Projekt adresowany był dla osób niesamodzielnych, realizowany w okresie od 01.01.2019 roku do 31.03.2021 roku. W projekcie planowano utworzenie 18 miejsc świadczenia usług opiekuńczych/asystenckich wspartych w ramach projektu po zakończeniu realizacji projektu  na terenie Gliwic i powiatu gliwickiego.

W celu zapewnienia zachowania trwałości  miejsc świadczenia usług opiekuńczych /asystenckich  po zakończeniu jego, co najmniej przez okres 27 miesięcy tj. do  30.06.2023 r. Spółdzielnia Socjalna „PROSPOŁECZNA” z siedzibą w Zabrzu, informuje, że jest gotowa do świadczenia usługi o zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości.

Informujemy, że Spółdzielnia Socjalna „PROSPOŁECZNA”  zapewnia 18 miejsc świadczenia usług opiekuńczych / asystenckich na terenie Gliwic i powiatu gliwickiego. Usługi świadczone  będą po cenach komercyjnych.

W przypadku zainteresowania możliwością skorzystania z usług opiekuńczych / asystenckich na terenie na terenie Gliwic i powiatu gliwickiego, zachęcamy do kontaktu ze Spółdzielnią Socjalną „PROSPOŁECZNA”:
e-mail: piotr_bak@wp.pl
lub w siedzibie Firmy:
Plac Dworcowy 7
41-800 Zabrze