Fundacja Ekspert – Kujawy zaprasza do udziału w projekcie antyprzemocowym AKADEMIA KOBIET

22 listopada 2021

Gorąco zachęcamy KOBIETY i pracowników instytucji pomocowych, do udziału w projekcie „AKADEMIA KOBIET”.

Celem tego projektu jest wielowymiarowe wzmocnienie kobiet należących do grup najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne, doświadczających bezpośrednio, bądź pośrednio zjawiska przemocy.

Projekt ma uświadomić im samym, a także społeczności lokalnej, że przemoc wobec kobiet to nie tylko siniaki i ból fizyczny. To również m.in. poniżanie, ciągłe bezpodstawne krytykowanie, grożenie pozbawieniem władzy rodzicielskiej, izolacja społeczna, zabranianie dostępu do telefonu, czy samochodu, pozbawianie prywatności, zakazywanie podjęcia pracy, niszczenie rzeczy osobistych, czy kontrolowanie wydatków.

Dzięki naszym działaniom uczestniczki projektu nie będą biernymi ofiarami. Będą potrafiły zawalczyć o siebie i swoje prawa. Być może trwale zmienią swoje życie.

Działania wspierające dla kobiet podzielone będą na 4 strefy: STREFA ROZWOJU, STREFA DZIAŁANIA, STREFA DIALOGU i STREFA KOMFORTU.

Wesprzemy merytorycznie również profesjonalistów pracujących na co dzień z ofiarami przemocy. Zrealizujemy Kampanię KOBIETY – KOBIETOM, w ramach której wypracowane i rozpowszechnione zostaną materiały informacyjne mające na celu wyczulenie społeczności lokalnej powiatu inowrocławskiego na zjawisko przemocy wobec kobiet, a także konferencję o zasięgu powiatowym WIDZISZ – REAGUJ na temat zjawiska przemocy wobec kobiet w powiecie.

Dowiedz się więcej:

Regulamin projektu

Formy wsparcia

Dokumenty zgłoszeniowe