Uczestnicy projektu w Radzionkowie korzystają z usługi zdalnej opieki – bransoletek życia

19 października 2021

Usługa zdalnej opieki to świadczenie usługi opiekuńczej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ma charakter usługi niestacjonarnej. Uczestnik projektu wykorzystuje urządzenie przywoławcze, które posiada łatwy w użyciu przycisk przywoławczy, który wymaga jedynie nadania sygnału ratunkowego do centrum monitorującego. Komunikacja z centrum jest realizowana za pomocą urządzenia – bransoletek życia. Urządzenie posiada detektor nagłego zdarzenia (np. upadku) i automatycznie generuje sygnał ratunkowy.

Po stronie centrum monitorującego (lekarzy centrum) realizowana jest pomoc w oparciu o procedury ratunkowe i medyczne na podstawie zgromadzonych informacji o pacjencie i jego stanie zdrowia.

Dostawcą usługi teleopieki dla osób niesamodzielnych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w związku z wykonywaniem przez Fundację Ekspert-Kujawy zadań w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w Radzionkowie”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, jest Telemedycyna Polska S.A.

Zapraszamy osoby niesamodzielne potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu do skorzystania z tzw. zdalnej opieki za pomocą
”Bransoletek Życia”.

Zgłoszenia można kierować do pracownika specjalistycznego o profilu medycznym/socjalnym:

telefon kontaktowy: 730 – 119 – 030. 

Centrum Usług Opiekuńczych w Radzionkowie ul. Świętego Wojciecha 32

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Społeczny EFS).