Poradnictwo dla opiekunów faktycznych w Radzionkowie

10 grudnia 2021

Porady udzielane są przez takich specjalistów jak: fizjoterapeutka, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, psycholog, pielęgniarka.

Każdemu z opiekunów faktycznych przysługuje średnio łącznie 8 godzin porad. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów udzielanego wsparcia, jest ono sfinansowane ze środków projektu.

Dzięki uzyskanym informacjom opiekunowie faktyczni mają większą wiedzę na temat możliwości korzystania z różnych instrumentów wsparcia oraz zwiększają swoje kompetencje z zagadnień dotyczących sprawowania opieki nad osobą niesamodzielną.

Zapraszamy kolejnych opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z Radzionkowa w woj. śląskim do skorzystania w projekcie z bezpłatnego indywidualnego poradnictwa!

Projekt przewiduje wsparcie dla 30 opiekunów faktycznych!

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmuje pracownik specjalistyczny
o profilu medycznym/socjalnym:

tel. 730-119-030, Centrum Usług Opiekuńczych ul. Św. Wojciecha 32 Radzionków

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny EFS).