Możliwość bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego w Radzionkowie

8 września 2021

Przypominamy o możliwości skorzystania z wynajmowanego sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do opieki nad osobą niesamodzielną lub sprzyjającego zwiększeniu samodzielności dla naszych uczestników projektu. Wypożyczamy sprzęt, który ma służyć w miarę możliwości, samodzielnemu funkcjonowaniu, w tym działań zwiększających mobilność, autonomię, bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami
i osób niesamodzielnych.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie – zapraszamy
do kontaktu: 730 – 119 – 030

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014 – 2020 (EFS)