30 opiekunów faktycznych w Radzionkowie nabywa nowe kompetencje!

23 lutego 2022

W Centrum Usług Opiekuńczych w Radzionkowie realizowane jest wsparcie w ramach Zadania 5. Wsparcie opiekunów faktycznych., Etap 2. Poradnictwo dla opiekunów faktycznych.

Opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, uczestniczący w projekcie korzystają z porad terapeuty zajęciowego oraz pracownika socjalnego.

Celem wsparcia jest zwiększenie kompetencji opiekunów faktycznych, a także pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia. Wszystko po to, aby sprawnie radzili sobie z opieką nad osobą zależną, w tym właściwego sposobu postępowania w sytuacjach trudnych. Ważne jest również informowanie opiekunów faktycznych o przysługujących im instrumentach wsparcia instytucjonalnego.

Dobór specjalistów udzielających porad wynikał z potrzeb opiekunów faktycznych.

Dotychczas porady udzielane były przez takich specjalistów jak: psycholog, pracownik socjalny, fizjoterapeuta, pielęgniarka, radca prawny, terapeuta zajęciowy.

W efekcie 30 opiekunów faktycznych nabędzie kompetencje dotyczące m.in. sprawowania opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny EFS).