Wsparcie z zakresu teleopieki

24 stycznia 2022

W ramach projektu w Radzionkowie udzielane jest wsparcie w ramach teleopieki.

Dostawcą usługi teleopieki dla osób niesamodzielnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego zadań w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w Radzionkowie”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 jest Telemedycyna Polska S.A.

W trakcie realizacji projektu z usług teleopieki łącznie skorzystały 22 osoby