Gwarantujemy zachowanie trwałości 12 miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich na terenie Radzionkowa (woj. śląskie)

1 marca 2022

Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu zapewnia trwałość utworzonych w ramach projektu miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu realizacji projektu.

W celu zapewnienia zachowania trwałości miejsc świadczenia usług opiekuńczych/ asystenckich po jego zakończeniu, co najmniej przez okres 38 miesięcy tj. do 30.04.2025r.

 Fundacja Ekspert-Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu, jest gotowa do świadczenia usługi o zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości, tj. do świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zapewniamy 12 miejsc świadczenia usług społecznych na terenie Radzionkowa.

Przez miejsca świadczenia usług społecznych rozumie się dysponowanie kadrą posiadającą kierunkowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
w realizacji usług opiekuńczych/ asystenckich na terenie Radzionkowa. Usługi świadczone po cenach komercyjnych.

Ze względu na stan epidemiologiczny w kraju, zachęcamy do kontaktu telefonicznego – numer kontaktowy: 52 357 62 15

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Społeczny EFS ).