Podsumowanie działań projektowych

21 lutego 2022

Przypominamy, że projekt rozpoczął się dnia 01.01.2019r. a jego celem jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 12 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych, których trwałość zostanie zachowana przez min. 3 lata, na terenie miasta Radzionków w województwie śląskim.

W ramach projektu realizowane zostały takie formy wsparcia jak: usługi opiekuńcze, usługi asystenckie, specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie fizjoterapii, usługi teleopieki, poradnictwo indywidualne dla opiekunów faktycznych, wynajem sprzętu rehabilitacyjnego zwiększającego samodzielność Uczestników projektu.

Łącznie wsparciem objętych zostały 124 osoby, w tym 30 opiekunów faktycznych i 94 osoby potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu zamieszkujące na terenie Radzionkowa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.