Ostatni nabór dla opiekunów faktycznych!

18 stycznia 2022

Przypominamy, że zostały jeszcze ostatnie wolne miejsca w projekcie dla opiekunów faktycznych!

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu zapewnimy 30 opiekunom faktycznym uczestniczącym w proj. poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia.

Porady udzielają m.in. psycholog, radca prawny, pracownik socjalny, pielęgniarka.

Zakładamy przeciętnie po 8 godzin wsparcia na każdego opiekuna faktycznego.

Ponadto projekt przewiduje sfinansowanie usługi opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego i zawodowego. Udostępnimy opiekunom faktycznym

uczestniczącym w projekcie sfinansowanie usługi opiekuńczej w celu umożliwienia im funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.