Opis projektu

10 marca 2022

W ramach „Akademii Rodzica” zrealizowane zostaną działania, które mają na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, wypracowanie nowych, bardziej efektywnych sposobów porozumiewania się z dzieckiem.

Udział w projekcie będzie okazją do przyjrzenia się sobie w roli rodzica, poznania własnych oczekiwań wobec dziecka, zmianę dotychczasowych sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych. Wychowywanie dzieci, szczególnie mieszczących się w kategorii High Need Babies, może być dla niektórych rodziców sporym wyzwaniem, dlatego też warto jest przyjrzeć się problemowi z innej, niż dotychczasowo perspektywy i poszukać racjonalnych przyczyn.

Proponowane wsparcie warsztatowe pełniło będzie funkcję edukacyjną, dostarczając rodzicom/opiekunom wiedzy, która może być przydatna na każdym z etapów rozwoju ich dziecka. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie założonego celu tj. wpłynie na poprawę funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym, zwiększenie dostępności usług dla rodzin i wzmocnienie prawidłowych postaw rodzicielskich.