Opis projektu

14 września 2006

Opis projektu

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości”, realizowany pod nadzorem Toruńska Agencji Rozwoju Regionalnego

Celem projektu „Przedsiębiorcze Kujawy” jest efektywne wspieranie zatrudnienia poprzez kompleksowe oddziaływanie doradczo-szkoleniowe na osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą oraz zapewnienie wsparcia w pierwszym okresie funkcjonowania ich firm”. Zamierzamy objąć nim 60 osób z 4 powiatów woj. kujawsko-pomorskiego (inowrocławskiego, mogileńskiego, radziejowskiego i żnińskiego).

Uczestnikami zajęć będą osoby fizyczne, nie zarejestrowane jako osoby bezrobotne, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, które nie prowadziły tej działalności1.01.2004r.

 

Zakres naszej pomocy obejmuje:

  • opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
  • opracowanie biznesplanu,
  • udział w szkoleniu  z przedsiębiorczości  
  • skorzystanie z usług doradczych
  • wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji w wysokości 20.000 zł
  • wsparcie pomostowe (przez 6 miesięcy) w wysokości 700 zł