Uczymy NGO-sy pozyskiwać dotacje

18 stycznia 2008

W Październiku 2007 roku, w ramach rządowego programu „FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH” Działanie 2.5 „Rozwój potencjału organizacji pozarządowych” ruszył projekt pod nazwą „Inkubator Organizacji Pozarządowych”.

Celem tego projektu była poprawa komunikacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi, zwiększenie efektywności pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na realizację celów statutowych takich organizacji i stworzenie grupy wolontariuszy – specjalistów w zakresie pozyskiwania środków unijnych.  Do udziału w projekcie zgłosili się chętni wolontariusze i między innymi takie organizacje pozarządowe, jak:

Stowarzyszenie Pomocy Upośledzonym Umysłowo z Inowrocławia;
Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne ”Cordis” Gniewkowo;
Klub Pacjenta „Przystań nadziei” z Inowrocławia;
Federacja Stowarzyszeń Naukowo – technicznych w Inowrocławiu;
Stowarzyszenie Rozwoju Wierzchosławic;
Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta z Inowrocławia;
Stowarzyszenie Pomocy Szkole Podstawowej w Gniewkówcu;
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu;
Aeroklub Kujawski z Inowrocławia.

W wyniku realizacji projektu powstała aktualna baza organizacji pozarządowych z terenu Kujaw i Pałuk. Powstała  grupa 12 wolontariuszy, którzy poprzez zdobytą wiedzę teoretyczną i jakże ważną wiedzę praktyczną mogą pomagać organizacjom, które jeszcze nie radzą sobie z tworzeniem projektów   i aplikowaniem o finansowe wparcie z funduszy Unii Europejskiej. Zdecydowanie zwiększyła się wiedza o możliwościach finansowania działalności statutowej organizacji ze środków UE, budżetu państwa i prywatnych darczyńców. Zwiększyła się też wiedza organizacji pozarządowych w dziedzinie prawa, księgowości i w zakresie prowadzenia bieżącej działalności.  Uczestnicy naszego projektu posiedli ogół wiedzy teoretycznej i praktyczne umiejętności  samodzielnego tworzenia projektów. W skutek tego mają szansę  znaleźć zatrudnienie przy obsłudze projektów, w organizacjach potrzebujących fachowców w tej dziedzinie.

W okresie od października do końca grudnia 2007 roku powstały 4 kompletne projekty dla 4 organizacji: dwa w Działaniu 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; jeden w Działaniu 8.1.1 PO KL – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, oraz jeden w ramach Działania 6.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, również w  PO KL. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie konkursów w jakich złożone zostały wspomniane powyżej wnioski.

iop1-big
iop2-big
iop3-big
iop4-big