Beneficjenci

4 września 2008

Uczestnikami projektu będą osoby z powiatów aleksandrowskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, radziejowskiego zajmujących się problematyką wykluczenia społecznego:
  • pracownicy organizacji pozarządowych
  • wolontariusze
  • przyszli współpracownicy organizacji pozarządowych
  • studenci resocjalizacji, socjologii, psychologii, pedagogiki

Uczestnicy będą przyjmowani w dwóch naborach:

  • październik 2008r
  • luty 2009r