Beneficjenci

24 marca 2009


Projekt skierowany jest do osób pracujących zamieszkujących w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz w miastach do 25 tys. z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Uczestnikami zajęć będą pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy (poza godzinami pracy).

Warunkiem udziału w szkoleniach będzie posiadanie wykształcenia co najmniej średniego i umiejętność obsługi komputera.