Ruszył II nabór na szkolenia dla bezrobotnych!

12 maja 2009

Zapraszamy do udziału w II cyklu projektu "Nowe kwalifikacje na Kujawach i Pałukach"!

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu, w partnerstwie z Kujawsko – Pomorskim Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich w Nakle nad Notecią, zaprasza do udziału w projekcie: osoby pozastające bez zatrudnienia, nie opłacające KRUS-u, zamieszkujące obszary wiejskie, miejsko – wiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców z powiatów: inowrocławskiego, żnińskiego i mogileńskiego, a w szczególności osoby o niskim lub zdezaktualizowanym wykształceniu!

Zajęcia realizowane będą w Żninie oraz w Inowrocławiu.

Osoby chętne do udziału w zajęciach w Inowrocławiu zapraszamy na:
– Warsztaty psychologiczno – doradcze w tym tworzenie Indywidualnego Planu Działania
– Szkolenie: OBSŁUGA WÓZKÓW WIDŁOWYCH
– Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz pośrednictwo pracy.

Więcej informacji w siedzibie Fundacji oraz pod numerem telefonu 052 357 62 15

Osoby chętne do udziału w zajęciach w Żninie zapraszamy na:
– Warsztaty psychologiczno – doradcze w tym tworzenie Indywidualnego Planu Działania
– Szkolenie: FLORYSTYKA I ZDOBIENIE PRZEDMIOTÓW, WIZAŻ I ZDOBIENIE PAZNOKCI
– Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz pośrednictwo pracy.

Więcej informacji w Miejskim Zespole Oświaty w Żninie oraz pod numerem telefonu 052 30 20 778

W ramach projektu zwracane będą koszty dojazdu uczestników na szkolenia oraz wypłacany będzie dodatek szkoleniowy!

Rekrutacja wII cyklutrwa do 22 maja 2009 roku!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego