Rekrutacja uczestników w projekcie ”Zdobędę nowy zawód”

20 sierpnia 2009

Zapraszamy osoby aktywne zawodowo, które ukończyły 45 rok życia, do udziału w bezpłatnych szkoleniach zawodowych i warsztatach!

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby aktywne zawodowo w wieku powyżej 45 roku życia: odchodzące z rolnictwa, pracowników z zakładów przechodzących procesy adaptacyjne i restrukturyzacyjne z powiatów : inowrocławskiego ( z wyłączeniem miasta Inowrocław), żnińskiego i mogileńskiego.

W ramach projektu zapraszamy na bezpłatne:

  • Szkolenia zawodowe:
    • Florystyka
    • Operator prac ziemnych
  • Warsztaty rozwoju zawodowego
  • Indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym
  • Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy
  • Indywidualne rozmowy z pośrednikiem pracy

Pospiesz się, rekrutacja trwa do końca sierpnia, a decyduje kolejność zgłoszeń!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny (052) 357 62 15
Szczegółowe informacje na stronie www.fundacja.ekspert-kujawy.pl


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.