Opis projektu

10 sierpnia 2009

Projekt „ Zdobędę nowy zawód” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 „ Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest ułatwienie, poprzez doradztwo i szkolenia zawodowe, zdobycia nowego miejsca pracy przez osoby w wieku ponad 45 lat zamieszkujące tereny wiejskie, zmuszone do odejścia z rolnictwa oraz z obecnych zakładów pracy podlegających restrukturyzacji.
Celem szczegółowym jest udzielanie 126 osobom wsparcia doradczego, obejmującego opracowanie Indywidualnego Planu Działania, w tym 112 osobom wsparcia szkoleniowego. 105 osób zdobędzie nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe oraz zostanie objętych pośrednictwem pracy.

W ramach projektu  odbędą się  bezpłatne:

 • Szkolenia zawodowe:
  • Księgowość komputerowa
  • Kadry, płace i ZUS z obsługą komputera
  • Florystyka i zdobienie przedmiotów
  • Sprzedawca z obsługa komputera i kas fiskalnych
  • Spawacz w metodzie 111 lub 135
  • Operator prac ziemnych
 • Warsztaty rozwoju zawodowego
 • Indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym
 • Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy
 • Indywidualne rozmowy z pośrednikiem pracy
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby aktywne zawodowo w wieku powyżej 45 roku życia: odchodzące z rolnictwa, pracowników z zakładów przechodzących procesy adaptacyjne i restrukturyzacyjne z powiatów : inowrocławskiego ( z wyłączeniem miasta Inowrocław), żnińskiego i mogileńskiego..