Zapraszamy do składania ofert!

14 sierpnia 2009

Fundacja poszukuje realizatorów szkolenia: Spawacz w metodzie 111.

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu w związku z realizacją projektu „Nowe kwalifikacje na Kujawach i Pałukach”, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji szkolenia:

Spawacz w metodzie 111.

W zakresie naszych oczekiwań jest zrealizowanie w/w szkoleń dla trzech grup 8 – osobowych w okresie od 10 września 2009 do 28 października 2009 (2 grupy) oraz w okresie od 18 września 2009 do 28 października 2009 (1 grupa). Celem zajęć ma być zdobycie przez uczestników uprawnień z zakresu spawania w metodzie 111.

Na atrakcyjność ofert będzie wpływał program zajęć oraz cena i lokalizacja prowadzenia zajęć najbardziej dostępna dla beneficjentów niniejszego projektu. 

Termin składania ofert upływa z dniem 28 sierpnia 2009 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu).

Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.

Wraz z ofertą prosimy o załączenie oświadczenia, mieszczącego się w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.

załącznik nr 1