Opis projektu

21 października 2009

Celem projektu jest zdobycie przez uczestników nowych kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w ciekawych szkoleniach, zintegrowanie mieszkanców poprzez rozmaite – wspólne zajęcia rekreacyjne i turystyczne oraz poznanie podstaw przedsiębiorczości.

 

Dla uczestników przygotowalismy bardzo ciekawą ofertę, w skład której wchodzą m.in. bezpłatne:

  • Szkolenia z zakresu:

         Wizerunku i stylizacji

         Podstaw obsługi komputera

         Podstaw przedsiębiorczości oraz organizacji agroturystyki i agrobiznesu

  • Zajęcia z zakresu:

         organizacji czasu wolnego

         aerobiku

         turystyki pieszej i rowerowej

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego