Napisali o nas…

8 stycznia 2010

 W dniu 7.01.2010 roku na łamach Expressu Inowrocławskiego ukazał się artykuł na temat projektu "Mamy szansę". 

Artykuł zaprasza do obejrzenia programu zrealizowanego przez TVP 3 Bydgoszcz, podczas jednego z dni szkoleniowych. My również zachęcamy do obejrzenia programu, którego emisja odbędzie się w niedzielę 10.01.2010 roku o godzinie 8.30.

Zapraszamy do lektury artykułu !

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego